Ukraine tái chiếm nhiều khu vực ở Kherson, Nga mang thiết bị "đặc biệt" quyết bảo vệ cầu huyết mạch

7 Views